Chính sách quảng cáo

Nha Khoa Plus hiện tại đang cung cấp một số khu vực, vị trí trên website dành cho các phòng khám nha khoa, bệnh viện,… có nhu cầu quảng bá dịch vụ của mình như sau

  • 01 Banner đầu trang web (Header) – Đã hết vị trí
  • 01 Banner tại Sidebar – Đã hết vị trí
  • 01 Banner cuối trang web (Footer) – Đã hết vị trí
  • Đặt link về website hỗ trợ SEO – Đã hết vị trí
  • Đặt link về fanpage
  • Đặt nút call hoặc chatbox

Để biết chi tiết chính sách quảng cáo hoặc các nhu cầu cần hợp tác vui lòng gửi email về địa chỉ nhakhoaplusnet@gmail.com

chính sách quảng cáo nhakhoaplus

Cập nhật lần cuối: 20/10/2019